Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

jojinthesun

Szczęście ma wiele definicji. Pewne jest, że każdy chce go doświadczyć i zatrzymać w swoim życiu na dłużej. Według psychologii pozytywnej, której ojcem jest Martin Seligman, szczęście to dobrostan.

Można wyróżnić dwa rodzaje dobrostanu: hedonistyczny (zjedzenie dobrego posiłku, oglądanie pięknych krajobrazów, posiadanie pożądanych przedmiotów) oraz eudajmonistyczny (akceptacja siebie, pozytywne relacje z innymi, rozwój osobisty, celowość życia, kontrola nad otoczeniem, autonomia).

jojinthesun
8516 1a1b
Reposted frommanako manako viagdziejestola gdziejestola
0246 ee37 500
Reposted fromancientsoul ancientsoul viastrzepy strzepy
jojinthesun
Możesz nie być jej pierwszym, jej ostatnim, lub jedynym. Kochała wcześniej, może kochać ponownie. Jeżeli teraz kocha Ciebie, to co innego się liczy? Nie jest perfekcyjna, ty też nie jesteś, razem też możecie nigdy nie być doskonali, ale jeżeli potrafi cię rozśmieszyć, skłonić do myślenia, i przyznania, że jesteś człowiekiem i popełniasz pomyłki, zostań z nią, i daj jej jak najwięcej. Może nie myśleć o tobie w każdej sekundzie dnia, ale da ci cząstkę siebie o której wie, że mógłbyś nią złamać jej serce. Więc nie rań jej, nie zmieniaj jej, nie analizuj jej, i nie oczekuj od niej więcej niż może dać. Uśmiechaj się kiedy cię uszczęśliwia, daj jej znać kiedy cię denerwuje, i tęsknij kiedy jej nie ma.
— Bob Marley
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
jojinthesun
Reposted fromtami tami viagdziejestola gdziejestola

August 22 2017

jojinthesun
6412 624c
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viaszydera szydera

August 20 2017

jojinthesun


Visit Tatooine
Reposted fromstarwars starwars viarani rani
jojinthesun
5835 6918
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viastrzepy strzepy
jojinthesun

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viaPicki91 Picki91
jojinthesun
jojinthesun
Reposted fromworst-case worst-case viaPicki91 Picki91

August 19 2017

3089 d33d 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaszydera szydera
jojinthesun
4185 53d8
Reposted fromthinredline thinredline viaszydera szydera

August 18 2017

jojinthesun
1770 af36 500
Reposted frommeem meem viastrzepy strzepy
jojinthesun
3978 270c 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaamphetamine amphetamine
jojinthesun

August 15 2017

jojinthesun
1469 7333
Reposted fromGIFer GIFer viastrzepy strzepy

August 14 2017

jojinthesun
9818 cadc 500
Reposted fromfoina foina viaszydera szydera
jojinthesun
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
jojinthesun
Reposted fromBalladyna Balladyna viajessamine jessamine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl