Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

jojinthesun
3057 3d06 500
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viagdziejestola gdziejestola
jojinthesun
jojinthesun
Ze wszystkich sił we wszechświecie, najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia. Siła przyciągania to przy niej pryszcz.
— Terry Pratchett
Reposted fromchujawa chujawa viagdziejestola gdziejestola
jojinthesun
Po jakimś czasie, zaniepokojony przedłużającym się milczeniem, zadzwoniłem do niej, a nawet gotów byłem pojechać (...). Nie bez obawy czekałem, kto podniesie słuchawkę. Podniosła ona.
- Dlaczego tak długo nie dzwonisz?
Wyczuła widocznie zaniepokojenie w moim głosie.
- Czyżbyś się o mnie martwił? To miłe - powiedziała. - Praca, praca, mój drogi. Często wracam dopiero wieczorem do domu. Poza tym z matką mam kłopoty, nie wstaje już z łóżka. Ale cieszę się, przynajmniej odkryłeś, że telefon działa w obie strony.
Jej złośliwość nie tyle mnie dotknęła, co zdziwiła, ponieważ nie zdarzyło się, aby kiedykolwiek pozwoliła sobie nawet na ironię. Była łagodna, nieśmiała, jakby kryjąca się w sobie przed światem, ludźmi. Niewiele też mówiła, wydawało się, że każde słowo wymaga od niej odwagi czy wręcz zaufania samej sobie, że nie powie czegoś niestosownego. Również głos jej mnie trochę zdziwił, był nie tak czysty jak dawniej. Zaniepokojony tym zmienionym jej głosem, powiedziałem:
- Może mógłbym ci w czymś pomóc?
- Nie, dziękuję. Nic mi nie potrzeba.
- W takim razie przyjadę - powiedziałem. - Kiedy byś chciała?
- Nie przyjeżdżaj, nie będzie mnie.
- Co znaczy, że cię nie będzie?
- Po prostu nie będzie. Czy to tak trudno zrozumieć?
- Właśnie nie rozumiem.
- A czy ja nie mogę gdzieś wyjechać? - w głosie jej zadrgało. - Muszę tylko znaleźć kogoś, kto by się zaopiekował matką. Przepraszam cię, nie mogę dłużej rozmawiać.
Coś tam jeszcze rzuciłem do słuchawki, lecz już mi nie odpowiedziała. Naszły mnie wątpliwości, czy mówiła prawdę, że wyjeżdża. Odczekując cierpliwie, pojechałem dopiero za jakiś czas. Jeśli jeszcze nie wróciła, przynajmniej dowiem się, dokąd pojechała i kiedy wróci. I dowiedziałem się, że umarła.
— W. Myśliwski
Reposted fromdice dice viagdziejestola gdziejestola
Spędzanie czasu sam na sam, dzielenie się swoim istnieniem, swoimi myślami, uczuciami, fantazjami, pragnieniami… pomaganie sobie nawzajem w podróży w głębię swojego ja, branie drugiej osoby za przewodnika, pomocnika, lustro, sondę w badaniu swojej osobowości, czynienie z miłości drogi do odkrywania siebie, do osobistego rozwoju - to najszlachetniejszy i najbardziej wzniosły wyraz inteligentnego egoizmu.
— Nathaniel Branden, “Psychologia romantycznej miłości’, “Miłość i egoizm”
Reposted fromkonrad konrad viagdziejestola gdziejestola

July 21 2017

jojinthesun
(...) żyjemy więc zawsze w oczekiwaniu czegoś lepszego, i to często zarazem w pełnej żalu tęsknocie za minionym. Rzeczy teraźniejsze natomiast przyjmujemy w poczuciu tymczasowości, uważając je za nic innego, jak tylko drogę do celu. Dlatego to ludzie, spoglądając u kresu swych dni wstecz (...) ze zdziwieniem widzą, iż to, co na ich oczach przechodziło tak niedocenione i mdłe, stanowiło właśnie ich życie - było tym właśnie w czego oczekiwaniu żyli.
— Schopenhauer
Reposted fromtereska tereska viaszydera szydera
8877 b38f 500

prakashkc:

Snusmumriken - practician of the occult.

jojinthesun
5011 5d0c
Reposted fromrainy rainy viaRani Rani
jojinthesun
jojinthesun
2786 1092
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaTakhisis Takhisis

July 20 2017

jojinthesun
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viajessamine jessamine
jojinthesun
4038 e0bb
- It scares me.
jojinthesun

July 19 2017

jojinthesun
5147 351f 500
Reposted fromxempx xempx viagdziejestola gdziejestola
jojinthesun
1564 9d37 500
Reposted fromnyaako nyaako
jojinthesun
1581 b117
Reposted fromnyaako nyaako
jojinthesun
1586 5b7b 500
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
jojinthesun
Ty naprawdę nie rozumiesz, prawda? - rzekła. - Ja wcale nie chcę wszystkiego, czego pragnę. Nikt tego nie chce. Nie tak naprawdę. Co to za zabawa dostawać wszystko, o czym się marzy, tak po prostu? Wtedy to nic nie znaczy. Zupełnie nic.
— Neil Gaiman „Koralina”
Reposted fromrominaplum rominaplum viaszydera szydera
0041 ac3b 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaamphetamine amphetamine

July 18 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl