Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2017

jojinthesun
0090 8c8f

July 02 2017

jojinthesun
3575 3580 500
Reposted fromPoranny Poranny viastrzepy strzepy

July 01 2017

jojinthesun
6398 bd21
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viastrzepy strzepy

June 30 2017

jojinthesun
8182 db1b
you will find your peace.
Reposted fromikari ikari viastrzepy strzepy
jojinthesun
7690 3f07 500
Reposted fromPoranny Poranny viastrzepy strzepy
jojinthesun
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viastrzepy strzepy
jojinthesun

June 28 2017

People fall so in love with their pain, they can’t leave it behind. The same as the stories they tell. We trap ourselves.
— Chuck Palahniuk (via quotemadness)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera

June 27 2017

jojinthesun
3217 a357
Reposted fromiamstrong iamstrong vianyaako nyaako
jojinthesun
2341 4820
Reposted fromcasanovared casanovared vianyaako nyaako
jojinthesun
jojinthesun
4770 bf7f
Reposted fromnyaako nyaako viadrozdzi drozdzi
jojinthesun
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacalvados calvados
jojinthesun
Jeśli próbowałaś się wtłoczyć w jakiś szablon i to się nie udało, masz najprawdopodobniej dużo szczęścia. Może i jesteś wyrzutkiem, ale ocaliłaś duszę. Bez porównania gorzej jest tkwić tam, gdzie nie mamy czego szukać, niż tułać się przez jakiś czas w poszukiwaniu psychicznego kontaktu, jakiego nam trzeba. Szukanie swego miejsca nigdy nie jest pomyłką. Nigdy. Po zimie zawsze przychodzi wiosna. Trwaj i wciąż szukaj Rób swoje, a w końcu odnajdziesz drogę.
— Clarissa Pinkola Estees
jojinthesun
jojinthesun

June 24 2017

jojinthesun
1374 dd0e 500
Reposted fromkazu kazu
jojinthesun
3673 1805
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaszydera szydera
jojinthesun
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viarani rani
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl