Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

jojinthesun
1935 7176 500
Reposted fromhormeza hormeza viaslodziak slodziak
7825 58ea 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viatediousuncle tediousuncle

June 12 2017

jojinthesun
Nie mamy wpływu na myśli innych, czasem nawet gdy bardzo się staramy, nie zmienimy tego co siedzi w ich głowie.
— M
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte viaszydera szydera

June 08 2017

jojinthesun
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamajkey majkey
jojinthesun
5784 77dc
Reposted frommowmihou mowmihou viamajkey majkey
jojinthesun
Reposted fromhalucynowa halucynowa viaopuszek opuszek

June 06 2017

jojinthesun
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku
jojinthesun
0060 0ac0 500
Reposted fromverronique verronique viamajkey majkey

June 04 2017

jojinthesun
Czy życie to nie rzecz gustu? Jednym się podoba i chętnie żyją, a drudzy muszą.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromhejhejter hejhejter viaszydera szydera
6749 68f0 500
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaszydera szydera
jojinthesun
6286 6a6d 500
Reposted fromoblivions oblivions viatediousuncle tediousuncle

June 03 2017

jojinthesun
Reposted fromRynn Rynn viafortytwo fortytwo

June 01 2017

jojinthesun
Reposted fromyarmus yarmus viacudoku cudoku

May 31 2017

jojinthesun
5329 b3af 500
Reposted fromverronique verronique viajessamine jessamine

May 24 2017

0656 95d9
Reposted frompengin pengin viaemerald-magnolia emerald-magnolia

May 23 2017

jojinthesun
9249 59d1 500
Reposted fromzciach zciach

May 22 2017

jojinthesun
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszydera szydera
1792 9fed 500
Reposted frommirosia mirosia viaszydera szydera

May 21 2017

jojinthesun
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaaynis aynis
7601 f35c
Reposted frommyry myry viadrobnostki drobnostki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl