Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2017

jojinthesun
Lubię wady i czuję się bardziej komfortowo w obencości osób, które je posiadają. Ja jestem w całości złożony z wad mocno ściśniętych dobrymi intencjami
— Augusten Burroughs
Reposted fromMissMurder MissMurder viaszydera szydera
jojinthesun
8959 16ef
Reposted fromscorpix scorpix viaszydera szydera

May 01 2017

jojinthesun
Reposted frombiru biru vianiggertits niggertits

April 30 2017

9423 d30d 500

hazardgear:

knittingproblems:

I need this on a shirt or something

YES.

Reposted fromnighters nighters viarani rani
0711 3d60 500

nadi-kon:

Paterson (2016) dir. Jim Jarmusch

Reposted fromAmericanlover Americanlover viacalvados calvados
9768 a2b8
Reposted fromfreakish freakish
4644 6402
Reposted fromnameherhope nameherhope viajessamine jessamine
2961 faab 500

Milan, Italy (by Alexandros Papadopolous)

April 29 2017

jojinthesun
8502 e524
Reposted fromshizuku shizuku viawdeszczubzy wdeszczubzy

April 27 2017

jojinthesun
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
jojinthesun
0632 39a2 500
Reposted fromamphetamine amphetamine

April 26 2017

6132 a7f9
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaszydera szydera
jojinthesun
1159 82d1 500
Reposted fromFero Fero
jojinthesun
7827 ef00 500
 2016 soup.io
Reposted fromBAM BAM viaszydera szydera
3475 5274
Reposted fromfreakish freakish
3428 648f
Reposted fromfreakish freakish
jojinthesun
3273 7d28 500
Reposted fromflopsbox flopsbox viagingerglue gingerglue
3426 df6e
Reposted fromfreakish freakish viagingerglue gingerglue
jojinthesun
Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęsk.
— Jakub Żulczyk

April 21 2017

How can you say you love one person when there are ten thousand people in the world that you would love more if you ever met them? But you’ll never meet them. All right, so we do the best we can. Granted. But we must still realize that love is just the result of a chance encounter.
— Charles Bukowski (via quotemadness)
Reposted fromfreakish freakish
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl