Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

jojinthesun

October 19 2017

jojinthesun
To była pierwsza rzecz, której musiałem się o Niej dowiedzieć i być może najtrudniejsza jakiej przyszło mi się kiedykolwiek nauczyć – a mianowicie tego, że Ona jest tylko swoją własnością, a to, co mi daje, jest kwestią Jej wyboru i jest przez to cenniejsze.
— Barbara Hambly
jojinthesun
4878 6343 500
Reposted fromzrazik zrazik viaRani Rani

October 16 2017

jojinthesun
Ból jest jedynym uczuciem, które nie dopuszcza intymności. Można dzielić z kimś szczęście, można dzielić przyjemność, smutek, gniew, zazdrość, można dzielić miłość, można nawet dzielić wstyd — ale z nikim nie można dzielić bólu. Ból jest dyscypliną samotności i drogą do wnętrza duszy.
— Jacek Dukaj, Król Bólu
Reposted frombezemnieomnie bezemnieomnie viajessamine jessamine

October 15 2017

jojinthesun
Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. Świata, w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viacudoku cudoku
jojinthesun
1097 8851
Reposted fromzciach zciach
3485 f07f

little-frank:

Ragnar

jojinthesun
jojinthesun
2148 fc4c
5881 bd3d
Reposted fromvesania vesania viagdziejestola gdziejestola
jojinthesun
8772 52d2
Reposted fromfelicka felicka viaszydera szydera
jojinthesun
6588 bbfd
Reposted fromkodokuna kodokuna viagdziejestola gdziejestola

October 14 2017

jojinthesun
7895 902b 500
LA LA LAND 2049
Reposted fromvolldost volldost
7445 7097 500

days-e:

The best nights are filled with stars ✨

Reposted fromcharmander charmander viaPicki91 Picki91
6624 5213 500
2943 7df7 500

October 13 2017

9711 1883
Reposted frommegumu megumu viagdziejestola gdziejestola
jojinthesun
2919 e1bc
Reposted fromzwierzewyzsze zwierzewyzsze viaPicki91 Picki91

October 12 2017

jojinthesun
6240 7177 500
Reposted frommangoe mangoe viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl