Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

jojinthesun
7032 33cd
Reposted fromtasty-meme tasty-meme viaturquoise turquoise
jojinthesun
Nie chodzi o to, jakie ktoś sprawia wrażenie. Chodzi o to, aby dobrze czuć się w czyimś towarzystwie. 
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnezavisan nezavisan viacalvados calvados
jojinthesun
2837 cf47
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaRani Rani

February 18 2017

jojinthesun
Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
Reposted fromkonrad konrad viacalvados calvados
jojinthesun

February 17 2017

jojinthesun
3851 b8bc 500
Reposted frommeem meem viatediousuncle tediousuncle
jojinthesun
1250 6c66
Reposted fromcloouds cloouds viafragles fragles

July 04 2015

jojinthesun
jojinthesun
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viausmiechprosze usmiechprosze

July 02 2015

jojinthesun

June 27 2015

jojinthesun
3971 a509 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viabicycle bicycle
jojinthesun
2775 1645 500
Reposted fromvertigo-x vertigo-x viafreakish freakish
jojinthesun
Mądra kobieta wie, że mężczyzna wyraża miłość w inny sposób niż słowami. Mądry mężczyzna wie, że kobieta lubi te słowa usłyszeć.
Reposted frommalgretout malgretout viafragles fragles
jojinthesun
9081 867e
Reposted fromverronique verronique viafortytwo fortytwo
jojinthesun
8541 b28a
Reposted frompulperybka pulperybka viawdeszczubzy wdeszczubzy

June 23 2015

jojinthesun
jojinthesun
jojinthesun
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside viacytatyzksiazek cytatyzksiazek

June 21 2015

jojinthesun
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viausmiechprosze usmiechprosze
jojinthesun
1341 1e06
Reposted fromfelicka felicka viagingerglue gingerglue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl