Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2018

jojinthesun
8048 4211 500
Reposted fromUnderOrion UnderOrion

June 14 2018

jojinthesun
9434 072e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
jojinthesun
6790 b400
Reposted fromzciach zciach

June 13 2018

jojinthesun
8549 5d6a 500
Reposted fromzciach zciach viaPicki91 Picki91
jojinthesun
0001 bf10
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
3643 f9fe
Reposted fromdivi divi viatediousuncle tediousuncle

June 11 2018

jojinthesun
6444 8e1b 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viastrzepy strzepy

June 09 2018

jojinthesun
9783 a9ce 500
Reposted fromamphetamine amphetamine
jojinthesun
8349 42d7 500
Moje miasto takie piękne.
Reposted fromkatiuszak katiuszak viacalvados calvados
jojinthesun
3565 35af 500
Reposted fromseaweed seaweed viaPicki91 Picki91
jojinthesun
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera

June 06 2018

jojinthesun
1253 63f7 500
Reposted fromtfu tfu viastrzepy strzepy

June 03 2018

jojinthesun
2447 cfe2
Reposted fromursa-major ursa-major
jojinthesun
Reposted fromhighlmittel highlmittel viastrzepy strzepy
jojinthesun
jojinthesun
5855 5338
what to do with all this love?
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viastrzepy strzepy
jojinthesun
7531 2857 500
Reposted fromkurorori kurorori

May 30 2018

jojinthesun
Reposted fromgruetze gruetze viastrzepy strzepy

May 29 2018

jojinthesun
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus

May 28 2018

jojinthesun
4064 64d5 500
Reposted fromseaweed seaweed viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl