Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

How can you say you love one person when there are ten thousand people in the world that you would love more if you ever met them? But you’ll never meet them. All right, so we do the best we can. Granted. But we must still realize that love is just the result of a chance encounter.
— Charles Bukowski (via quotemadness)
Reposted fromfreakish freakish

April 19 2017

April 17 2017

jojinthesun
Reposted fromKara1969 Kara1969 viaszydera szydera

April 16 2017

jojinthesun
Niedosyt, jaki pozostawił Kopciuszek księciu, przesądził o sukcesie. Niedosyt powoduje apetyt na przebywanie razem.
— K. Kofta
7405 2e09

citrinecoven:

✨🌿✨

Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viafragles fragles
jojinthesun
9916 d6d3 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszydera szydera
jojinthesun

April 15 2017

jojinthesun
Jest rok 1989. W jakimś sklepie z zabawkami w Filadelfii młody Richard Linklater poznaje dziewczynę, Amy Lehrhaupt. Amy promienieje pozytywną energią, jest błyskotliwa i zabawna. Idą na długi nocny spacer, rozmawiają o kinie, nauce, żartują, flirtują. Trwa to od północy do szóstej rano. W pewnym momencie, zauroczony intymnością całego doświadczenia, Linklater oznajmia, że nakręci o tym kiedyś film. Zapewne mają z tego ubaw.

Sześć lat później powstaje "Przed wschodem słońca". Richard nigdy więcej nie widział się już z Amy, cicho liczy więc na to, że dziewczyna pojawi się na premierze filmu. Sztuka imituje życie, życie wchodzi w interakcję ze sztuką. Udaje się na specjalny pokaz do Filadelfii, wypatruje Amy również na seansie w Nowym Jorku. Nic. Dziewczyna niejako znowu inspiruje go, w kolejnym filmie, "Przed zachodem słońca", Jesse przylatuje do Paryża, żeby promować książkę opowiadającą o pamiętnej nocy w Wiedniu. Na spotkaniu z autorem pojawia się Celine, spełniając niezrealizowane marzenie reżysera, który nigdy nie otrzymał swojego spotkania po latach z Amy.

Kilka lat później, w roku 2010, odkrył dlaczego. 16 lat wcześniej, trzy miesiące przed pierwszym klapsem na planie "Przed wschodem słońca", dziewczyna zginęła w wypadku motocyklowym. Życie nie poczekało na sztukę.
— Kinofilia, 14.06.15
Reposted from1923 1923 viacalvados calvados
jojinthesun
2088 9a30 500
Reposted frompastelina pastelina viaszydera szydera
You can literally manufacture existential crisis out of thin air. It’s a gift.
— 13 Reasons Why
Reposted fromfreakish freakish
jojinthesun
Wiesz, związek dwojga  ludzi jest wysiłkiem, pracą, antyhedonizmem, któremu bardzo rzadko dzisiaj ludzie chcą sprostać. Poza tym, dużo trudniej jest dzisiaj nawzajem się pokochać. Żyjemy w świecie bardzo wyżyłowanych wymagań, na które nakładają się jeszcze seksualno-emocjonalne fantazje o mocno popkulturowym rodowodzie - mam nieśmiałe podejrzenia, że jesteśmy wszyscy okrutnie poprzestawiani przez kulturę masową. Gdy studiowałem amerykanistykę, pani profesor od filmu amerykańskiego opowiedziała nam pewną statystyczną anegdotę - na północy Kanady, gdzie jest większość populacji to Indianie, żyjący w oddalonych od siebie po parę tysięcy kilometrów dziurach, w latach osiemdziesiątych wzrosła o kilkaset procent ilość samobójstw u młodych mężczyzn. Powód był prosty - pobudowali im kina, które puszczały amerykańskie filmy. Ci biedni Indianie, żyjący w kanadyjskiej tajdze, zobaczyli po raz pierwszy w życiu, że gdzieś tam jest inne życie, polegające na codziennym odwiedzaniu kalifornijskich plaż i spółkowaniu z modelkami. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy dzisiaj tymi Indianami. Mamy za dużo tropów, wzorców, ideałów, wyobrażeń. Nasi rodzice, którzy często brali ślub po to, aby był spokój i przydział na mieszkanie, w pewnym sensie mieli łatwiej.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle viaszydera szydera
jojinthesun
0393 51f9
Reposted fromdelain delain viaskrzacik skrzacik
jojinthesun
7579 69ea 500
Reposted fromundertow undertow viacalvados calvados
1921 7ee8
Reposted fromfreakish freakish
jojinthesun
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viaszydera szydera
jojinthesun
5953 2efc
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszydera szydera

April 12 2017

April 11 2017

April 10 2017

jojinthesun
0227 53e2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaowieczka owieczka

April 09 2017

jojinthesun
5965 1019
Reposted fromzoja zoja viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl