Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2019

jojinthesun
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viastrzepy strzepy

November 11 2019

jojinthesun
3592 7e3a 500
Eternal Sunshine of the Spotless Mind, M. Gondry (2004)
Reposted frommovieguy movieguy viafilmowa filmowa

November 10 2019

3036 4e2d
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaszydera szydera
jojinthesun
9196 4d20 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viaikari ikari
jojinthesun

November 09 2019

jojinthesun
5559 4f41 500
Reposted fromzciach zciach
jojinthesun
5118 a8ef 500
Reposted fromtichga tichga viastrzepy strzepy
jojinthesun
Reposted fromtishka tishka viagingerglue gingerglue
jojinthesun
9965 a9a7
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastrzepy strzepy
jojinthesun
1470 f121 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viaszydera szydera
jojinthesun

November 08 2019

jojinthesun
3485 0e32 500
Reposted fromnazarena nazarena viaszydera szydera
jojinthesun
Jaki mężczyzna mi się podoba? Taki, który ma dużo czasu dla kobiety. Niech on będzie biedny, paskudny, ale żeby miał dużo czasu dla kobiety. Żeby z nią gadać, żeby z nią spać, żeby się przytulić - bo czułość jest najważniejsza.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera

November 06 2019

0263 366b 500
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viausagiaddict usagiaddict
jojinthesun
0729 0e41 500
Reposted fromnyaako nyaako
jojinthesun
0873 dd52
Reposted fromnyaako nyaako

November 05 2019

jojinthesun
5060 e061 500
Reposted fromolbaria olbaria viazupabiskupa zupabiskupa
jojinthesun
1807 8f28
Reposted fromamphetamine amphetamine
jojinthesun
1974 b5f6 500
Reposted fromamphetamine amphetamine
jojinthesun
Reposted fromshakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl