Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

8613 0665 500
Reposted fromerial erial viacalvados calvados
jojinthesun
Sądzę, że powinniśmy czytać tylko ten rodzaj książek, które nas ranią i przeszywają (…) Potrzebujemy książek, które wpływają na nas jak katastrofa, które głęboko nas zasmucają, jak śmierć kogoś, kogo kochaliśmy bardziej niż siebie samych, jak wygnanie go do lasu z dala od kogokolwiek, jak samobójstwo. Książka musi być siekierą dla zamarzniętego morza wewnątrz nas.
— Kafka
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapsychora psychora
Żyj po swojemu, własnym życiem, właśnie, dlatego, że ono jest twoje. Można je połączyć z cudzym, ale nie rezygnując z siebie. Bo wtedy, gdy przestaje się być sobą, gdy chce się być tylko tym, co pragną widzieć w nas inni, najłatwiej jest przegrać.
— Marek Nowakowski “Dziewczyna i Carino”
(via polskie-zdania)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
jojinthesun
Żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie. Zagłuszamy się - jak to powiedział mi kiedyś pewien ksiądz, cywilizacja śmierci cywilizacją śmierci, ale wszyscy jesteśmy przede wszystkim ofiarami cywilizacji zagłuszania.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaopuszek opuszek

Two Decades of South Korean Corner Store Illustrations by Me Kyeoung Lee

Artist Me Kyeoung Lee has spent the last two decades documenting the tiny convenience stores and corner shops that dot the streets of South Korea. She illustrates the stores, which are now quickly disappearing, with a dedication to the small details that make each unique. Mismatched chairs can be seen lined up out front, while tall cherry blossom or persimmon trees shade the buildings’ entrances.

Me Kyeoung Lee draws each of her illustrations with acrylic pens, and chooses to sketch each at noon to avoid the hazy shadows cast by early mornings or late afternoons. You can see more of her illustrated documentation on her website. (via Booooooom, Creative Boom)

Reposted fromcuty cuty viafreakish freakish
jojinthesun


Neighbor's Dream T-Shirt
jojinthesun
8659 5caf 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viafreakish freakish
jojinthesun
"Człowiek wmówił sobie, że ma za krótkie życie, w związku z czym zwykł się tłumaczyć ustawicznym brakiem czasu. Tylko, powiedzmy, gdyby żył dwa razy dłużej, miałby go więcej? Wątpię. Jeśliby komuś udało się skonstruować zegar, który odmierzałby człowiekowi czas zmarnowany, pusty, i czas pełny, poświęcony jakiemuś pożytkowi, choćby własnemu, okazałoby się, że większość życia zmarnował. Więc może i tak życie dane jest nam w nadmiarze."
— - Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viafreakish freakish
jojinthesun
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viafelicka felicka
jojinthesun
jojinthesun
jojinthesun
4570 0854
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaslodziak slodziak
jojinthesun
6427 8b3b 500
Reposted fromslodziak slodziak
jojinthesun
4039 65f0 500
Reposted fromslodziak slodziak viacalvados calvados

March 14 2017

jojinthesun
Reposted fromheima heima viaowieczka owieczka

March 13 2017

8584 b882

as-warm-as-choco:

Spike Spiegel by Tsunenori Saito (斎藤 恒徳) (X

jojinthesun
jojinthesun
Play fullscreen
thank you, Logan 
Reposted fromfelicka felicka
1912 ac66
Reposted fromturquoise turquoise
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl